«Zapojení firem do podpory podnikání, přínos inovací na trh!»

FENIX TNT je společnost aktivně se podílející na rozvoji obchodních příležitostí ve stavebnictví, včetně propagace nemovitostí a projektů v oblasti infrastruktury. V této souvislosti má společnost hlubokou znalost hodnotových řetězců, obchodních modelů a rozvíjejících se obchodních návrhů, které se vztahují na oblasti energetické účinnosti, modernizace, demolice a opětovného použití. Přístupy k životnímu cyklu a celkové náklady na vlastnictví jsou našimi hnacími mechanismy. Vzhledem k multidisciplinárním a silným křížovým sektorům dnes zahrnutých ve výstavbě, pracujeme na rozhraní průmyslových odvětví, zásobování materiály a vybavení. FENIX TNT má přístup k široké síti architektů, designérů a partnerů v klíčových odvětvích, jako je ocel, neželezo, keramika, přírodní kámen, sklo, chemikálie a výroba cementu. FENIX TNT má interní znalosti pro posouzení staveb, instrumenty pro vypracování techno-ekonomických studií proveditelnosti, jakož i analýzy LCA/LCC, business modely a průzkum trhu napříč celou Evropou se zaměřením na účinnost materialů, prodloužení životnosti výrobků a recyklaci výrobků. FENIX TNT má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikačních aktivit a plánování propagace týkající se stavebnictví, v tomto ohledu může společnost navrhnout konkrétní propagační kampaně sestavené z různých způsobů propagačních informací s  vlastní produkční kapacitou a odbornými znalostmi zaměřenými na potřeby publika. Máme dlouholeté zkušenosti v přípravě propagačních a exploatačních plánů v rámci výzkumných a inovačních projektů financovaných Evropskou komisí, včetně komplexních podnikových a komercializačních plánů pro inovace v odvětví stavebnictví. FENIX TNT vytváří komunikační strategie pro malé, velké výzkumné organizace a společné projekty financované Evropskou komisí a vytváří proaktivní vazby mezi výzkumem a průmyslovými společenstvími na jedné straně a médii na straně druhé. V tomto ohledu, FENIX TNT definuje cílovou skupinu a určuje nejvhodnější propagační postupy. FENIX TNT disponuje interní odborností v oblasti editací videí, jak správně komunikovat, klíčové poselství inovací na různých úrovních, občané, politici, vědecké komunity, ... FENIX TNT celkově je schopen koordinovat a řídit komunikační a propagační činnosti celého výzkumného a inovačního projektu. To zahrnuje zřízení, provedení a údržbu webových stránek projektu a komunitní stavební činnosti s cílem oslovit vysoký počet zúčastněných stran, vyrábět a distribuovat články pro webovou komunikaci a tiskové zprávy, spravovat realizaci a distribuci eNewsletteru, vyrábět videa a propagační materiály.
Naše sídlo je v Brně, Třída Kapitána Jaroše 28, v části Černá Pole. Luxusní oblast nabízí skvělé příležitosti pro obchodní sítě a meetingy.
Můžete nás navštívit a sjednat si schůzku:
Zavolejte nám na +420 538 728 817 (fax +420 545 224 216)

© 2015 designed by KOOLIDENTITY | Fénix TNT s.r.o. IČO 27727122, Dusíkova 906/33 Brno 638 00 - Czech Republic | +420 538 728 817