PROJEKT
Inovativní prvky, které musí být vyvinuty:
Dva multifunkční výměníky tepla s vysokou odolností proti korozi jednak pro absorpci vodní páry z průtoku vzduchu tak i regeneraci vysoušece kapalinového výměníku tepla s vysokou odolností vůči korozi pro regeneraci vysoušecího procesu předehřátí s výraznou tepelnou vodivostí.
NAŠE ROLE
FENIX TNT se podílí na definování specifikací, vlastností a postupu měření pro systém NANOCOOL s důrazem na potřeby koncových uživatelů a asistuje při validaci. Podílí se i na exploatačních a propagačních aktivitách. Přispívá také analýzou životního cyklu, a to zejména z hlediska obecných zásad ekodesignu pro nákladově efektivní zlepšení systému.

DISSEMINATION ASSETS

Dodržujte všechny aktualizace prostřednictvím našich sociálních médií platformy.
Dodržujte všechny aktualizace prostřednictvím našich sociálních médií platformy.
© 2015 designed by KOOLIDENTITY | Fénix TNT s.r.o. IČO 27727122, Dusíkova 906/33 Brno 638 00 - Czech Republic | +420 538 728 817