FENIX TNT poskytuje široké portfolio služeb, které pomohou Vašim výzkumným a inovačním projektům dodat to, co trh očekává a vhodně komunikovat výsledky veřejnosti a zákazníkům. Pokud plánujete nebo realizujete výzkumný projekt, bude nutné mít k dispozici úplné a kompletní povědomí o trhu a technickém kontextu, stejně jako profesionální funkční analýzu, kde budou brány v úvahu požadavky konečných uživatelů. Je to také nepsaná podmínka ve veřejně financovaných výzkumných projektech, a to zejména v rámci programu Horizont 2020. Proto také naše zkušenosti v oblasti "exploatace" v rámci FP7 a nyní i nabídek programu Horizont 2020 pomohly konsorciu dosáhnout vysokého skóre v sekci "dopad" v souhrnné hodnotící zprávě (nad 4,5). FENIX TNT provádí analýzy trhu a funkční analýzy na základě koncových potřeb uživatelů, konkrétní akční plány exploatace a harmonogramy, které vytváří cestu pro úspěšné zavádění výsledků Vašich inovativních projektů na trh.


Naše služby v kostce:
  • Průzkum trhu a funkční analýza
  • Technicko-ekonomická analýza proveditelnosti a obchodní analýza rizik
  • Business modely/plánování
  • Propagace, komunikace a exploatace
  • Technické poradenství pro stavebnictví a dlouhodobě udržitelnou energii


FENIX Vám dodá:

  • Specifické údaje o situaci na trhu a potenciálu, identifikaci zúčastněných subjektů a konkurenčních produktů/služeb, technologický vývoj a budoucí trendy v hlavním sektoru a sekundárních trzích; tímto se rozumí zpráva obsahující analýzu současného stavu, situaci na trhu a trendy.
  • Funkční analýzu s detailním posouzením nejvíce požadovaných funkcí koncovými uživateli; jedná se o zprávu s analýzou rozhovorů a on-line průzkumů, popisující nejzajímavější funkce, které by Vaše inovace měla zahrnovat, aby splňovala požadavky trhu a koncových uživatelů.
  • Plán pro exploataci Vaší inovace v odvětví/oblasti s nejvyšším potenciálem trhu.
  • Komunikační plán pro inovativní výsledky, identifikování cílové skupiny (koncoví uživatelé, politici, standardní média, veřejnost atd.), hledání mediálních partnerů, jakož i příprava článků a publikací v odborném tisku, organizování a řízení konferencí, design, video editace a multimediální materiály, které mohou být použity v rámci sociálních sítí nebo přes web.

FENIX TNT tým se specializuje na využití a komercializaci výsledků výzkumu a technologického RTD rozvoje. Komercializace, propagace a exploatace představují naše klíčové kompetence/podnikání.

© 2015 designed by KOOLIDENTITY | Fénix TNT s.r.o. IČO 27727122, Dusíkova 906/33 Brno 638 00 - Czech Republic | +420 538 728 817